Erschließungsträger­maßnahmen
1995 – 2000

Baugebiet “Indu-Park, Teil 8“

Gemeinde Ense, OT Höingen
Auftraggeber: Gemeinde Ense
Ausführungszeit: 1998-2001

Baugebiet “Auf der Heide“

Gemeinde Ense, OT Höingen
Auftraggeber: Gemeinde Ense
Ausführungszeit: 1998-2001

Baugebiet “Wolfsheide“

Gemeinde Ense, OT Bremen
Auftraggeber: Gemeinde Ense
Ausführungszeit: 2000-2003

Baugebiet “Lanner“

Gemeinde Ense, OT Volbringen
Auftraggeber: Gemeinde Ense
Ausführungszeit: 1998-2001

Baugebiet “Nördlich Silberberg, Teil 1“

Gemeinde Ense, OT Bremen
Auftraggeber: Gemeinde Ense
Ausführungszeit: 1998-2000